Kiberhónap 2016

Európai Kiberbiztonsági Hónap

Kiberhónap

Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2012 óta minden év októberében nemzetközi kampányt szervez kiberbiztonsági hónap témában (European Cyber Security Month – ECSM).

Az ECSM célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, valamint a kibertérben megjelenő fenyegetések széles körben történő megismertetése. A kiberbiztonsági hónap keretében képzéseket, tuda­tosító előadásokat tartanak az Európai Uniós tagországok intézményei, ezek koordiná­lását az ENISA ügynökség végzi.

Az ECSM-nek minden évben egyre több résztvevője (ország, szervezet, cég) van, illetve a tevékenységek, kampányelemek száma is egyre jobban növekszik. 2015-ben 32 ország vett részt a kampányban 242 tevékenység útján, valamint első alkalommal készített az ENISA egy online tudatosságot felmérő kvízt információ- és adatbiztonság témában.

A kampány keretein belül minden évben megrendezésre kerül egy úgynevezett kiber­kihívás (cyber challenge) is, amelyen a tagállamok felsőoktatásban tanuló informatikus csa­patai mérhetik össze a tudásukat különböző információbiztonsági feladatok, gyakor­latok útján.

Az idei évben a programhoz csatlakozik az EUROPOL és az Európai Bankföderáció (EBF) is. 2016-ban a kampány irányadó témái a bankbiztonság, a mobile malware, a kiberbiztonsági kép­zések valamint a Cyber safety (pl. gyermekvédelem).

Az idei kampányra az EUROPOL a tagállamok együttműködésével készít egy tájékoztató videót mobile malware témában, illetve ebben az évben az ENISA minden hi­vatalos EU-s nyelven elkészíti a tudatosságot felmérő kvízt.

A kampányhoz Magyarország idén is csatlakozik. A kampánnyal összefüggő feladatokat, valamint az érintett nemzeti és EU-s felekkel való kapcsolattartást és egyeztetést a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) látja el.

Ennek érdekében az NKI részt vett május 4-én Brüsszelben a nemzeti koordinátorok tervezői ülésén, amelyen a 2016. évi kampány EU-s kereteinek (kiemelt témák, nyitó ren­dezvény, logó és arculat kérdésköre) tervezését kezdték meg a tagállamok.

Ezt követően az NKI 2016. június 3-án ECSM reggeli címmel megbeszélést szervezett a kiber­biz­tonsági kampány iránt érdeklődő magyarországi szervezetek, intézmények részvé­telével.

Az NKI célja, hogy az információbiztonsággal foglalkozó cégeket, egyetemeket, iskolákat, szer­vezeteket bevonja a kampányba, és ezen együttműködés keretében minél szélesebb ré­te­get sikerüljön megszólítani a kiberhónap során. Ez a kampány egyedülálló lehetőséget nyújt a köz- és magánszféra szereplőinek együtt­mű­kö­désére irányuló kezdeményezések megindítására.

Az ECSM kampányról és az októberre tervezett eseményekről az alábbi linken olvashatnak bő­vebben: https://cybersecuritymonth.eu, http://www.govcert.hu/ecsm.

Programok: www.cert-hungary.hu/naptar

Nemzeti Kiberbiztonági Konferencia: http://www.cert-hungary.hu/cybersec2016.hu

Nagyításhoz kérem kattintson a megtekinteni kívánt képre: