Magunkról

A Magyar Kormány 2013. márciusában kormányhatározatot fogadott el Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról. A stratégia megfogalmazott célja, a kibertér biztonsági környezetének elemzése alapján azon nemzeti célok, stratégiai irányok, feladatok és átfogó kormányzati eszközök meghatározása, amelyek alapján hazánk érvényesíteni tudja nemzeti érdekeit a globális kibertér részét képező magyar kibertérben is.

2013. április 15-én az Országgyűlés elfogadta az állami és önkormányzati szervezetek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényt, mely alapján az állami és önkormányzati szervekkel kapcsolatos kibervédelmi feladatokat katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter hatáskörébe utalta.

A törvény létrehozta Kormányzati Eseménykezelő Központot (GovCERT-Hungary), mint a magyar kormányzat információ-megosztó és incidens-kezelő szervezetét.

A Kormányzati Eseménykezelő Központ a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúra védelmi szervezetek felé, mint az országon belüli koordinációs szervezet végzi az internetet támadási csatornaként felhasználó incidensek kezelését és elhárításának koordinálását, továbbá közzéteszi a felismert és publikált szoftver sérülékenységeket. 

A Központ a szolgáltatásait (preventív információ-megosztás és operatív incidens-kezelés) a kormányzati szervezetek és önkormányzatok részére nyújtja.

A Központnak kiemelt szerepe van a nemzetgazdaság és az állami működőképesség szempontjából kritikus fontosságú informatikai rendszerek védelmében, ezzel összefüggésben a nemzetközi szervezeteknél Magyarország képviseletében, és a hálózatbiztonsági tudatosításában egyaránt.

A Kormányzati Eseménykezelő Központ speciális feladata az állami- és önkormányzati szervek munkatársainak felkészítése az internet minél tudatosabb és biztonságosabb használatára, szemléletformáló kampányok, tudatosító előadások formájában.