Jogszabályok

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének tevékenységét érintő hatályos jogszabályok:

 

  • 1139/2013. (III.21.) Korm.határozat Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról
  • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
  • 186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről
  • 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
  • 484/2013. (XII.17.) Korm.rendelet a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről
  • 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)